نرم افزار رستوران آويشن

صفحه اصلی / نرم افزار رستوران آويشن

نرم افزار رستوران آويشن

نرم افزار آويشن کاملترين نرم افزار رستوران ، فست فود ، کافي شاپ ، کترينگ

ثبت اطلاعات مشتريان بر اساس کد اشتراک مورد نظر کاربر

جستجو بر اساس نام شماره اشتراک و شماره تلفن مشتريان

 ايجاد منو بندي غذا ها

ثبت اطلاعات پيک ها

گزارش حسايها بر اساس پيک امکان فرمولاسيون غذاها امکان انبار

گزارشات روزانه ، ماهانه و تاريخهاي مشخص گزارش فروش تعدادي گزارشات تماسها

امکان اتصال دستگاه کالر آيدي گزارشات پيک و اطلاعات حساب مشتريان

تنظيمات پيام مديريت – تنظيم ماليات بر ارزش افزوده – تنظيمات تعداد نسخه هاي پرينت فاکتور سادگي در کار و ايجاد فاکتور امکان چاپ فاکتوردرانواع سايزها

 منو بنديهاي متفاوت سطح دسترسي کاربران گزارشات مالي حقوق و دستمزد پرسنل ثبت چک و آلارم سر رسيد

 گزارشات پر فروش ترين محصول گزارش تعداد تماسهاي دريافتي از يک مشترک گزارش بدهکاري يا بستانکاري مشتريان

گزارشات فروش روزانه ، ماهانه ، تعدادي گزارشات مالي پيک موتوري گزارشات مالي مشتريان امکان تنظيمات پرينتر و کار با چندين چاپگر به طور همزمان امکان ثبت ماليات بر ارزش افزوده امکان منو بندي دلخواه انبار و فرمولاسيون غذاها چاپ پيام مديريت زير فاکتور

نرم افزار رستوران آویشن

نرم افزار رستوران آویشن | نرم افزار فست فود | نرم افزار کترینگ | نرم افزار آشپزخانه آژنگ

مشاهده امکانات بیشتر