نرم افزار مالی و حسابداری مدیریت آپارتمان

صفحه اصلی / نرم افزار مالی و حسابداری مدیریت آپارتمان

نرم افزار مالی و حسابداری مدیریت آپارتمان

اين نرم افزار با رابط کاربري بسيار زيبا و در عين حال کاربر پسند امکان ثبت واحدها با مشخصات کامل مالک و تلفن ها و امکان ایجاد  بلوک بندی و اختصاص واحد ها به بلوک

ثبت هزینه های جاری ساختمان - ثبت دریافتی و پرداختی های ساکنین

گزارشات متنوع از دریافت و پرداخت های کل ساختمان و تفکیکی بر اساس ساکنین

گزارش لحظه ای بدهکاران

چاپ اتوماتیک اطلاعیه ها جهت الصاق به بورد

محاسبه دسته ای شارژ گاز و آبونمان ها که بر اساس مصرف کنتور مشخص شده اند

ثبت یادآوریهای برای کاربر استفاده کننده از برنامه

سطح بندی و دادن سطح دسترسی به کاربران استفاده کننده از نرم افزار

جستجو بر اساس آیتم های ورودی - نام اشخاص و واحدها

گزارش تاریخچه پرداخت هر واحد و دهها گزارش و امکان متنوع دیگر

نرم افزار مالی محاسبه شارژ ساختمان

مناسب آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی و اداری برای محاسبات مالی ساکنین و هزینه های جاری