نرم افزار تعميرات پيشگيرانه

صفحه اصلی / نرم افزار تعميرات پيشگيرانه

نرم افزار تعميرات پيشگيرانه

این نرم افزار براي سازمانها و شرکت هاي ارائه دهنده خدمات دوره اي بسيار مناسب است ، همانگونه که مي دانيد هميشه پيشگيري بهتر از درمان است ، نرم افزار تعميرات پيشگيرانه محصول شرکت آپادانا رايانه وستا ترکيبي از سيستم اتوماسيون ، انبار و منطبق با تعميرات پيشگيرانه مي باشد .

اين نرم افزار علاوه بر تعيين پرسنل کاري، اطلاعات کامل خدمات گيرندگان را حفظ مي نمايد و با حفظ تاريخچه اطلاعاتي سيستم هاي مورد تعمير يا سرويس، اطلاعات آناليز شده و مناسبي را به ناظر ارائه مي دهد تا ناظر يا مديران مجموعه در جهت به حداقل رساني هزينه هاي زماني ، انساني و سخت افزاري تصميم مناسبي اتخاذ نمايند.

ديگر امکانات اين سيستم شامل ثبت اطلاعات کامل دستگاهها شامل ماژول هاي تشکيل دهنده و مورد تعويض و تعمير، بانک اطلاعاتي کاملي در اختيار مجموعه قرار مي دهد.

 گزارشات متنوع از قطعات استفاده شده ، عملکرد پرسنل ، رضايت خدمات گيرندگان (از برآورد امتياز دهي به عملکرد پرسنل ) ، گزارشات تکميلي پرسنل و دهها گزارش متنوع ديگر از امکانات ويژه اين نرم افزار است.

 اين نرم افزار قابل استفاده در کليه شرکت ها و سازمانهاي ارائه دهنده خدمات و سرويسهاي دوره اي و موردي، مي باشد ضمن اینکه برای سازمان شما و روند خاص کاریتان قابل سفارشی شدن است.

نرم افزار تعمیرات پیشگیرانه

نرم افزار PM ، نرم افزار تعمیرات پیشگیرانه

دانلود کاتالوگ نرم افزار