نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

صفحه اصلی / نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

1- امکان ثبت ورود اطلاعات اوليه مشتريان : عناوين و سمتها ، مناطق ، گروه هاي کاري ، زير گروهها ، نحوه آشنايي با مجموعه ، دلايل عدم سفارش ، کالا ، پرسنل و مشتريان

 2- امکان ثبت ورود وخروج پرسنل به صورت دستي

 3- امکان صدور فاکتور ، پيش فاکتور و پيشنهاد فني

 4- امکان مشاهده فاکتور ها و پيش فاکتور هاي صادر شده در پنل پيگيري مشتريان يعني براي هر مشتري چه فاکتورهايي صادر شده و در همان پنل مي توان پيش فاکتور را به فاکتور نهايي تبديل کرد.

 5- جستجو بر اساس تمام فيلدهاي مشتريان نام ، منطقه ، نام شرکت ، تلفن ، آدرس و ..

 6- امکان ارسال ايميل انبوه به مشتريان

 7- امکان ثبت بازارياب ها و گزارش گيري بر اساس عملکردشان

 8- آلارمينگ ثبت پيگيري مشتريان در تاريخ تعيين شده

 9- آناليز فعاليت مشتريان ، امکان مشاهده مشتريان بر اساس فعاليت يعني مي توان مشترياني که يک هفته به آنها تماس گرفته نشده را مشاهده کرد و بر اساس رنگ در جدول تعيين مي شود.

 10- گزارش کامل و ترکيبي مدير سيستم از تمام فعاليت ها و پيگيري ها و امکان ثبت نظر مدير روي پيگيريها به عنوان پيشنهادات فني به بازارياب ها

 11- تنظيمات بانک اطلاعاتي و پشتيبان گيري

 12- تنظيمات محيط برنامه و سطح دسترسي کاربران و امکان شبکه

نرم افزارمدیریت ارتباط با مشتری

مناسب شرکت ها ، کارخانه ها و کلیه مشاغلی که مدیریت ارتباط با مشتریان رکن اساسی شغلشان است