در باره ما

صفحه اصلی /درباره ما

آپادانا رایانه وستا، تولید نرم افزار ، طراحی وب سایت

شرکت آپادانا رایانه وستا با به کارگیری جمعی از مهندسین خبره کامپیوتر و مخابرات با هدف تولید و طراحی نرم افزار و سخت افزار فعالیت دارد و با نگاه به آینده ای نو و درخشان برای ایران اسلامی عزیز با بکارگیری جوانان شایسته و اندیشمند هدف خود را برای تولید نرم افزارهای سفارش مشتری و تبدیل سیستمهای سنتی به سیستمهای نوین و مکانیزه دنبال میکند و امید این داریم که در آینده ای نزدیک شاهد صادرات بیشتر نرم افزارتوسط ایران در بازارهای جهانی باشیم .

تولید نرم افزار صنعتی نو و مدرن است و مشکلاتی در ابتدای شناسایی کارفرمایان و صاحبان صنعت که با سیستمهای سنتی خو گرفته اند وجود دارد ، اما با توکل به خداوند منان و انرژی و غیرتی که جهانیان در جوانان این مرزو بوم شاهداند موانع را کنار میگذاریم و این علم نوین را همگانی مینمایم و با طراحی سیستمهای نوین شاهد آن خواهیم بود که روند سنتی با هزینه ها و مشکلات موجود به کنار خواهند رفت و جای خود را به نرم افزار و سیستمهای مکانیزه خواهند داد.